På denne side vil vi gerne fortælle dig lidt om gården.

Gården ved navn Asbjerggaard er bygget i 1886. Hovedhuset tæller 220 km2 i grundplan samt 2 soveværelse, en repos og et toilet på 1. salen. Herudover 2 store, uudnyttede loftsrum. Gården er 4-længet, her er en stald, en stor lade og en længe med et rum samt 2 garager.
Landbrug:
I gammel tid har den været en helt almindelig, større landbrugsejendom, primært fokuserende på afgrøder, med plads til et mindre husdyrhold.
Gården bærer præg af fra gammel tid at have været et større foretagende med værelse i stalden til staldknægten og et på loftet til pigen i huset. Herudover er der både bad og toilet i udbygningerne, meget praktisk i dag når der skal holdes store fester.
Vandværk:
Senere hen fandt man ud af at gården var fordelagtigt placeret i forhold til grundvandet, og man startede et vandværk som forsynede store dele af Dageløkke og omegn med vand, indtil det, som de fleste andre små vandværker blev lukket på grund af urenheder i vandet.
Maskinstation:
Senere endnu blev gården til maskinstation, i den forbindelse byggedes der til laden. Gulvene bærer præg fra denne tid i og med, de er belagt med olie. Det fik min råhvide brudekjole at mærke da vores bryllup blev holdt i laden. 20 cm af bunden var sort efterfølgende - ups. Gud ske tak og lov for gode renserier, man kan slet ikke se det på den nu.
Mellemtiden:
Herefter er gårdens historie lidt ærgerlig, den blev overtaget af en række mennesker som af den ene eller anden grund ikke magtede at passe den ordentligt samt nogle som påbegyndte diverse gør det selv projekter, med varierende held.
Overtagelsen:
Da vi overtog gården i 2005 trængte den alvorligt til at nogle boede i den, da havde den stået tom i flere år. De umiddelbare opgaver der lå forude inkluderede:
Akut brug for nyt køkken, isolering hele vejen rundt, gulvene op, isolering, gulvvarme, væggene ned og bygges op igen (det var forsøgt af tidligere ejer, som desværre glemte dampsærren, så det måtte laves om) og meget mere. Herudover tilkom de ekstra glæder som første vinter, hvor der pludselig stod vand på gulvet i det nye køkken, det om ind gennem den helt nye væg fordi fugerne var så dårlige - så måtte facaden også fuges om.  
Vi havde det dog lidt svært ved så stor en gård hvor alle de fantastiske udbygninger stod tomme. Derfor har vi skaffet os en del dyr, som I også kan læse om på siden, dem går der jo også en rum tid med. Heldigvis har vi tid nok, og da familien endnu ikke inkluderer børn kan man bedre tillade sig overskuddet.
Arbejdet på gården fortsætter og skrider langsomt, men sikkert frem og hvem ved? en dag er den måske færdig? - Ej, mere sandsynligt, så er den klar til at renoveres forfra når vi er færdige - et livstidsprojekt, tror jeg man kalder det. :o)